Zijn houtvezel rietjes toegestaan ​​in de Europese Unie?

Let op: wij bieden geen houtvezel rietjes aan. Het surtido wat u op deze pagina ziet bestaat uit natuurlijke rietjes van riet y duurzame rietjes van stro.

¿Qué pasa con los houtvezel?

Rietjes van houtvezel zijn gemaakt van houtvezels. Om deze houtvezels aan elkaar vast te binden worden natuurlijke materialen toegevoegd zodat ze gevormd worden tot een rietje.

¿Cómo se escriben las rietjes van gemaakt?

Rietjes van natuurlijke vezels zoals bamboevezels en houtvezels worden vaak gemengd met lignine, PHA of PHBV. En sommige gevallen wordt zelfs celulosa de zetmeel toegevoegd. Je moet dit zo zien: houtvezels en bamboe vezels zijn droge materialen, daar kun je geen rietje van maken. Voeg je er een bindmiddel aan toe? Dan kun je deze materialen mengen en vervolgens persen en/of extruderen tot rietjes. 

¿Qué es PHA de PHBV en houtvezelrietjes?

Om rietjes te maken es het gebruik van houtvezel de bamboevezel niet voldoende. Deze vezels moeten aan elkaar 'gelijmd' worden en daar wordt PHA, PHBV of Lignine voor gebruikt.

Voldoen houtvezel rietjes aan de Europese SUP richtlijnen?

Hiervoor verwijzen wij naar párrafo 2.1.3. van de Europese SUP richtlijnen. Het hangt ervan af wat de compositie es van het rietje. Bevatten jouw houtvezel rietjes of bamboevezel rietjes het materialal PHA en/of PHBV? Dan es dat niet toegestaan. 

Waarom zijn houtvezel rietjes met PHBV niet toegestaan ​​in de Europese Unie?

PHBV es een PHA. Belangrijk om deze richtlijn te bepalen es el término 'natuurlijke Polymeren'. Lees hier meer over in paragraaf 2.1.3. van de"Richtsnoeren van de Commissie inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu".

"

El término natuurlijk polymeer wordt in het ECHA-richtsnoer als volgt gedefinieerd: “Natuurlijke polymeer worden beschouwd als polymeer die het resultaat zijn van een Polymerisatieproces dat in de natuur heeft plaatsgevonden, los van het extractieproces waarmee ze zijn geëxtraheerd. Dit betekent dat natuurlijke polymeren niet noodzakelijkerwijs “stoffen die in de natuur voorkomen” zijn volgens de in artikel 3, lid 39, van de Reach-verordening uiteengezette criteria. [nadruk toegevoegd]". 

"

Een ander belangrijk onderscheid betreft de vraag of het Polymerisatieproces in de natuur heeft plaatsgevonden, dan wel het resultaat is van een industrieel proces waarbij levende organismen zijn gebruikt. Op grond van de Reachverordening en het bijbehorende ECHA-richtsnoer Worden Polymeren die via een industrieel fermentatieproces zijn geproduceerd, niet als natuurlijke Polymeren beschouwd omdat het Polymerisatieproces niet in de natuur heeft plaatsgevonden. Daarom Worden Polymeren die het resultaat zijn van biosynthese via door de mens in gang gezette kweek- en fermentatieprocessen in industriële omgevingen, zoals polyhydroxyalkanoaten (PHA), niet beschouwd als natuurlijke Polymeren omdat zij niet het resultaat zijn van een Polymerisatieproces dat in de natuur heeft plaatsgevonden. Indien een polymeer wordt verkregen door middel van een industrieel proces en hetzelfde type polymeer ook in de natuur voorkomt, wordt het vervaardigde polymeer doorgaans niet als een natuurlijk polymeer beschouwd."

 

Sobre houtvezel rietjes:

Er zijn meerdere producenten die houtvezelrietjes met PHBV aanbieden. Voor zover wij hebben kunnen vinden worden sommige houtvezel wegwerpproducten met PHBV ook wel gemengd met zetmeel de celulosa. furgoneta wij Straw by Straw Bieden deze producten niet aan. ¿Warom? Omdat PHA /PHBV un bioplástico es waarvan wij nog niet weten wat de gevaren zijn voor de natuur. Vragen die wij hierbij hebben zijn en waar nog te weinig onderzoek naar is gedaan:

1. Zijn producten voor eenmalig gebruik, die PHA / PHBV of lignine bevatten ook biologisch afbreekbaar want deze in de ocean terecht komen? Met andere woorden: ¿Es PHA / PHBV / Lignine 'degradable en el mar'?

2. ¿Cuál es el impacto de PHA, PHBV de Lignine op de natuur? 

Wij hebben deze vragen neergelegd bij een bioloog en een paar studenten van de faculteit Biomedische Wetenschappen. Helaas fue la respuesta que dit vormen van bioplastic zijn waar nog te weinig onderzoek naar is gedaan. Weten waarschijnlijk over een aantal jaren pas wat het effect is op de natuur.

¿Vinden wij PHBV, PHA de Lignine een vaed alternativatief voor plastic?

Estos son muchos bioplásticos que se utilizan para productos herbáceos. Para productos de la Comisión Europea, consulte el párrafo 2.1.3. 

 

 

Geen plastic rietjes, maar rietjes van stro y rietjes van riet!

Preguntas frecuentes

Wat zijn tarwe rietjes en/of rietjes van stro?

Onze rietjes van stro zijn gemaakt van overgebleven graanstengels / tarwestengels! Ieder jaar, na de graanoogst blijven de stengels achter op het land. Deze worden verzameld, vervolgens met de hand gesneden y gesteriliseerd. ¡En dan hebben we een rietje van stro!

Zijn tarwerietjes glutenvrij?

Ja tarwerietjes zijn glutenvrij!
Gluten zit in de zaden van de tarweplant. Nos gebruiken alleen de stengels. Na de oogst worden tarwestengels gesteriliseerd en gedroogd en kunnen we ervoor zorgen dat ze geen gluten bevatten.

Dit is samen met de Nederlandse Coeliaki Vereniging getest. Uit de laboratoriumresultaten blijkt date er geen gluten in tarwerietjes zitten, ze zijn dus geschikt als je last hebt van coeliaki.

Praktische vragenVOOR WELK SOORT DRNKEN ZIJN TARWERIETJES GESCHIKT?KAN IK EEN SPECIFIEKE DIAMETER KIEZEN?IN WELKE BAK GOOI IK TARWERIETJES?DuurzaamheidWAT GEBEURT ER ALS TARWERIETJES IN HET MILIEU TERECHTKOMEN?HOE LANG DUURT HET VOOBRORDAT WENWERCHORDAT WENWERCHORDAT WENWERLOGO DE BTARGE? WORDEN ER BLEEKMIDDELEN OF ANDERE REINIGINGSMIDDELEN GEBRUIKT TIJDENS HET PRODUCTIEPROCES VAN TARWERIETJES?Hoe worden duurzame tarwerietjes gemaakt voor de horeca?Tarwerietjes zijn een product gemaakt door of natuur. We snijden en steriliseren ze gewoon...1. Oogsttijd

Na elke oogst blijven er stengels van granangewassen achter als landbouwafval.

2. Snijd robado

De graanstengels worden in jouw favoriete maten gesneden.

3. Esterilización

De rietjes worden gereinigd met sterilisatiemethoden met heet water. Geen chemicaliën de bleekmiddelen.

4 Servidor het in jedrankjes

¡De rietjes moeten even drogen en tadaaa! Je kunt ze gebruiken in je drankjes.

Bestel hier uw tarwerietjes:

de Vidir

Jurídico

Mas de

CONTACTO

Straw by Straw

Oudeschans 85 III

1011KW Ámsterdam

Nederland

botones: +31648142608

correo electrónico: hello@strawbystraw.com

Exclusieve voordelenVoer hier e-mailadres en

Vraag ons lidmaatschap gratis aan om exclusieve aanbiedingen, nieuws e eventementn te ontvangen.

© 2023StrawbyPaja. Alle rechten voorbehouden.Land / regioNederland (EUR €)Betaalmethoden

¿Qué son las rietjes van riet?

Rietjes van riet zijn gemaakt van rietstengels. Deze stengels worden gekapt, gesneden in 3 maten en vervolgens gesteriliseerd en gedroogd. Zo bebe je dus letterlijk uit een rietstengel!

Zit er een revestimiento op deze rietjes?

¡De soltera! Rietjes van riet en rietjes van stro zijn volledig natuurlijk. Wij gebriuken plantenstengels zonder daar iets aan toe te voegen.

¿Qué son las rietjes naturales de la naturaleza en la naturaleza?

Onze vraag daarop zou zijn: ¿Qué es una planta en el medio terechtkomt? Estas rietjes zijn letterlijk gewoon de stengels van planten y zijn niet schadelijk voor het milieu y de dieren.

Voldoen rietjes van stro en rietjes van riet aan de nieuwe Europese ¿Mojar sobre plástico?

Ja. Onze tarwerietjes en rietjes van stro zijn letterlijk de stelen van planten en kunnen dus in de compostbak, oftewel GFT, worden gegooid. zij zijn 100% natural, es decir, revestimiento verde de iets anders toegevoegd. Daardoor zijn ze binnen de SUP richtlijnen.

Kan ik de rietjes en een dikke diámetro bestellen?

Ja dat kan. Onze rietjes van riet komen in 2 verpakkingen: ø6-8 en ø9-11 diámetros. Omdat het een natuurlijke product is kunnen we helaas niet 1 specifieke diámetro aanbieden, maar dat lossen we op met 6-8 en 9-11 mm.

¿Cómo puedo obtener rietjes duurzame?

Rietjes van riet y rietjes van stro zijn makkelijk te bestellen via onze webshop. Ze zijn echter ook verkrijgbaar bij HANOS, Bidfood en Sligro. Bekijk hier alle verkooppunten!